ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ МЕБЛЕВИХ ВИРОБІВ

 

(публічна оферта)

 

Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) Інтернет-магазину «Mebli Home», надалі за текстом — «Продавець», щодо продажу товарів, розміщених на сайті: https://www.meblihome.com.ua, надалі — «Сайт», поза торговельними та офісними приміщеннями, укласти договір купівлі-продажу меблевих виробів, надалі – «Договір», та адресована невизначеному колу фізичних та юридичних осіб, надалі за текстом — «Покупець», (окремо — «Сторона», а разом – «Сторони»).

 

Цю оферту складено відповідно до вимог статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист прав споживачів», а також Правил продажу товарів на замовлення  та  поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України № 103 від «19» квітня 2007 року.

 

Відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України даний Договір є публічним договором, який містить однакові умови для всіх споживачів, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги.

 

Даний Договір укладається шляхом надання Покупцем згоди на приєднання до запропонованого Договору в цілому, на підставі повного та безсуперечного прийняття (акцепту)  Покупцем всіх істотних умов цього Договору, яка надається Покупцем на пропозицію Продавця укласти даний публічний договір на умовах, передбачених ним, та оформляється одним із способів:

 

шляхом направлення Покупцем письмового замовлення товару на електронну адресу, вказану на Сайті;

шляхом направлення Покупцем письмового замовлення товару за поштовою адресою Продавця, що вказана на Сайті;

шляхом відправлення електронного повідомлення Покупцем (замовлення товару) за допомогою системи, розміщеної на Сайті;

усного замовлення товару по номеру телефону, зазначеному на Сайті;

здійснення оплати вартості замовлення на умовах від 15% до  50% передоплати;

Публічна оферта також є прийнятою Покупцем при реєстрації Покупця на сайті Інтернет-магазину «Mebli Home».

 

Прийняття (акцепт) Договору означає повне та беззастережне прийняття Покупцем усіх його умов без будь-яких виключень та обмежень. Покупець, який приймає пропозицію Продавця укласти Договір підтверджує, що він/вона свідомо без жодного примусу уклав цей Договір.

 

Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл (повну та беззаперечну згоду) на обробку та використання своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом строку, в межах та обсязі, що встановлені Політикою конфіденційності та захисту персональних даних. 

 

Крім цього, укладанням цього Договору, Покупець підтверджує, що він/вона ознайомлений(а) з Політикою конфіденційності та захисту персональних даних, розташованою за посиланням              таким чином, Продавцем йому/їй повідомлено (без надіслання окремого  повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору таких даних. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому/їй відомий і зрозумілий.

 

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною правосуб’єктністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору відповідно до його умов.

 

Даний Договір, укладений Покупцем за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність згідно з статті 642 Цивільного кодексу України і є рівноважним договору, підписаному Сторонами, та прирівнюється до укладання Сторонами двостороннього письмового Договору на умовах, що викладені в цій публічній оферті.

 

Цим Договором не врегульовуються відносини з приводу придбання меблевих виробів, виготовлених на індивідуальне замовлення, (меблевий виріб створюється на підставі індивідуального ескізу та/або не представлений в межах діючого асортименту виробів), такі відносини виникають та підлягають врегулюванню, шляхом укладанням окремого договору.

 

Покупець зобов’язаний самостійно ознайомиться з умовами даного Договору, і Продавець не зобов’язаний додатково або будь-яким іншим способом інформувати Покупця про наявність Договору, крім як публікації його на Сайті.

 

Уважно ознайомтесь з текстом публічної оферти, і якщо Ви не згодні з будь-яким пунктом оферти, Ви маєте право відмовитися від покупки товарів, що розміщені на Сайті, і не вчиняти дій, передбачених в цій Оферті.

 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  Продавець зобов’язується передати Покупцеві товар, специфікація якого зазначена у замовлені та який належить Продавцю на праві власності, а Покупець зобов’язується прийняти товар та оплатити його в порядку і на у мовах, передбачених цим Договором.

Сторони домовилися у цьому Договорі вживати наступні визначення:

Товар — меблевий виріб зі специфікаціями, встановленими виробниками, інформація про який розміщена на Сайті Продавця.

Замовлення — вибір Покупця окремих позицій із переліку товарів на Сайті із використанням системи прийняття замовлення або інший опис специфікацій товару, що дозволяє Продавцю сформувати рахунок-фактуру.

Зрив доставки – відмова клієнта від узгоджених строків доставки після узгодження часового інтервалу доставки або неможливість здійснення доставки через невідповідність місця доставки, обраного Покупцем.

Істотний недолік – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, після його усунення проявляється знову з причин, що не залежать від Покупця, і водночас має одну з перерахованих далі ознак: недолік взагалі не може бути усунутий, усунення недоліку потребує більше 14 (чотирнадцяти) календарних днів, недолік робить товар істотно іншим, ніж передбачено специфікацією.

 Шляхом укладення цього Договору Покупець підтверджує, що він ознайомлений з інформацією про товар, який продається за умовами цього Договору, а саме щодо його: форми, розмірів, зовнішнього вигляду, дизайну, кольору, розміру, якості, характеристики матеріалу, з якого товар вироблений та з інформацією про його виробника, усвідомлює такі характеристики товару та їх значення і згоден на придбання такого товару з такими характеристиками.

Замовлення товару оформляється Покупцем самостійно через сервіс сайту Інтернет-магазину «Mebli Home» або через оператора по телефону.

При реєстрації на сайті Інтернет-магазину «Mebli Home» або оформлення замовлення через систему Сайту/ через оператора, Покупець зобов’язується надати наступну інформацію:

прізвище, ім’я, по батькові Покупця або вказаної ним особи (одержувача);

адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

адреса електронної пошти (e-mail);

 контактний телефон.

Якщо Продавцю необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у Покупця. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за обраний Покупцем товар. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні замовлення.

Замовлення вважається прийнятим з моменту отримання передоплати Продавцем згідно рахунку-фактури, що містить ціну товару та загальну вартість замовлення. До моменту прийняття замовлення Продавець має право скасувати замовлення.

 Найменування, кількість, асортимент, артикул (код товару), ціна обраного Покупцем товару, вказуються Продавцем  на сайті Інтернет магазину «Mebli Home» у розділі «Кошик». Продавець вказує вартість доставки товару на сайті Інтернет-магазину «Mebli Home» або повідомляє Покупцеві при оформленні замовлення оператором. Ціни, вказані на Сайті носять ознайомлювальний характер.

 Інформація про товар доводиться до відома Покупця в технічній документації, що додається до товару, на етикетках, шляхом нанесення маркування або іншим способом, прийнятним для окремих видів товарів.

Продавець видає Покупцю на підтвердження факту укладання Договору купівлі-продажу меблевих виробів дистанційним способом касовий або товарний чек або інший документ, що підтверджує здійснення Покупцем замовлення товару та оплату його вартості.

Покупцю може бути відмовлено в оформленні придбання товару у разі відсутності товару в наявності (на складі) Продавця.

 

 

ВАРТІСТЬ  ТОВАРУ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ ЙОГО ВАРТОСТІ.

 Вартість товару є сума окремих позицій, що відображає ціни на Сайті та становить суму замовлення. До вартості товару не входить вартість доставки та додаткових супутніх робіт/послуг на місці доставки. Вартість доставки та додаткових супутніх робіт/послуг узгоджуються сторонами в окремому порядку, відповідно до інформації зазначеної за на Сайті.

Остаточна вартість замовлення Покупця вказується у рахунку-фактурі, при цьому, вартість обраного Покупцем товару може відрізнятися від ціни на такий товар, що вказана на Сайті Продавця, та визначатися з урахуванням особливостей замовлення Покупця.

Ціна на товар вказана на Сайті у національній валюті України (гривня) за одиницю товару згідно з встановленим прейскурантом. Продавець залишає за собою право змінювати ціну товару до моменту оформлення замовлення без попередження Покупця.

Покупець має право підтвердити або анулювати замовлення на придбання товару, якщо ціна змінена Продавцем після оформлення замовлення.

Оплата вартості замовлення здійснюється Покупцем на умовах часткової передоплати у розмірі від 15 (п’ятнадцяти) до  50 (п’ятдесят) відсотків від суми остаточного замовлення Покупця протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання Покупцем рахунку-фактури.

Покупець зобов’язується повністю сплатити іншу частину вартості замовлення у день одержання товару від  Продавця у разі самовивозу Покупцем такого товару зі складу Продавця, а у випадку організації Продавцем доставки товару Покупець зобов’язується здійснити оплату протягом 3 (трьох) робочих днів, які передують дню доставки товару на адресу Покупця.

Датою оплати Покупцем вартості замовлення вважається дата надходження відповідної суми грошових коштів на розрахунковий рахунок Продавця або в касу Продавця.

Розрахунки між Сторонами щодо умов цього Договору здійснюються у національній валюті України одним із зазначених способів: ашляхом перерахування Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок  Продавця відповідно до банківських реквізитів, зазначених у рахунку-фактурі Продавця;   готівковий розрахунок з Продавцем або через кур’єра Продавця.

 

 

ДОСТАВКА ТОВАРУ

Доставка  замовленого товару здійснюється згідно з умовами, зазначеними на Сайті в розділі «Доставка та оплата».

Доставка товару може здійснюватися безпосередньо Продавцем або кур’єрською чи експедиторською службою, а також самостійно Покупцем зі складу Продавця, (самовивоз).

У випадку доставки товару Продавцем, відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцю несе Продавець.

У разі доставки товару кур’єрською або експедиторською службою відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцю несе кур’єрська або експедиторська служба.

Продавець зобов’язується доставити товар Покупцю протягом строку, узгодженого з Покупцем. Місце доставки товару Покупець вказує при оформленні замовлення на придбання товару.

Право власності на товар переходить до Покупця у момент повного розрахунку з Продавцем.

Доставлений товар передається Покупцю, а при відсутності Покупця — будь-якій особі, яка пред’явила квитанцію або інший документ, що підтверджує укладення Договору або оформлення доставки товару.

У момент передачі товару Покупцю передаються документи, що підтверджують оплату і передачу товару, а також гарантійні документи, якщо такі передбачені за характеристиками товару.

За кожен зрив доставки Покупець додатково сплачує суму, що дорівнює вартості доставки, подальші строки доставки визначаються Продавцем.

У разі часткової або несвоєчасної оплати Покупцем замовлення Продавець залишає за собою право призупинити виконання або повністю не виконувати взяті на себе зобов’язання за цим Договором і при цьому не несе відповідальності за можливі наслідки таких дій. При цьому Продавець інформує Покупця про їх настання і пропонує можливі заходи щодо усунення з метою належного оформлення замовлення та прийняття його до виконання Продавцем.

Перед здійсненням доставки товару Покупцю, співробітники Інтернет-магазину «Mebli Home» і/або кур’єр, та/або третя сторона, яка здійснює доставку замовленого товару за дорученням Продавця, має право вимагати від Покупця надати документ, що підтверджує факт оплати вартості товару (замовлення).

При отриманні товару на складі перевізника, від кур’єра або Продавця, Покупець зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.

У випадку наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та співробітником перевізника або Продавця. Недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) робочого дня Покупець зобов’язаний повідомити менеджера, (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на товар), про виявлені недоліки та домовитися про заміну товару, заповнивши при цьому рекламаційну форму на повернення товару.

Сторони погодили, що у випадку недотримання обов’язкових вимог, вказаних у пунктах 3.11-3.12 цього Договору,  товар визнається отриманим Покупцем у належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень та у повній комплектності.

 

 

  1. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ СТОРІН

 

4.1. Покупець зобов’язаний:

 

ознайомитись з інформацією про товар, яка розміщена на сайті Продавця;

самостійно оформити замовлення на сайті або за допомогою телефонних засобів зв’язку;

своєчасно здійснити оплату за товар;

при отриманні товару впевнитися у його цілісності та комплектності шляхом огляду вмісту упаковки;

проінформувати Продавця про умови, що ускладнюють доставку;

надати вільний доступ до місця установки товару;

використовувати товар виключно за цільовим призначенням;

проінформувати Продавця про зміну адреси доставки не пізніше 14:00 робочого дня, коли отримано повідомлення про можливість доставки. У випадку несвоєчасного інформування про зміну адреси доставки, доставка товару, що відбулась за некоректною адресою буде вважатись зривом доставки.

4.2. Покупець має право:

 

отримати товар належної якості відповідно до специфікацій;

вимагати від Продавця дотримання умов цього Договору.

4.3. Продавець зобов’язаний:

 

дотримуватися умов цього Договору;

у строки передати у власність Покупця товар відповідно до специфікацій замовлення;

узгодити строки доставки товару з Покупцем;

доставити товар в узгоджений з Покупцем строк за визначеною адресою.

4.4. Продавець має право:

 

в односторонньому порядку призупинити передачу товару/ виконання робіт/надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору;

залучати до виконання зобов’язань за цим Договором третіх осіб-субпідрядників (ФОП та юридичних осіб) для реалізації готового товару або доставки та/або установки товару;

вимагати від Покупця документ, що підтверджує оплату товару.

 

 

ГАРАНТІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПРЕТЕНЗІЇ

 Гарантійні зобов’язання Продавця відповідають законодавству України та виникають із моменту передачі товару.

Гарантійний строк експлуатації товару вказується у договорі, що укладається між сторонами. Продавець гарантує працездатність товару відповідно до його технічних характеристик упродовж усього гарантійного строку експлуатації, окрім випадків псування, пов’язаних з недотриманням умов зборки, зберігання і порушення умов експлуатації.

Продавець надає гарантію на товар на строк від 12 до 36 місяців з моменту фактичного отримання товару.

 Гарантійний строк на комплектуючий виріб дорівнює гарантійному строку на основний виріб і починає спливати одночасно з ним.

5.7. У разі істотного порушення вимог щодо якості товару Покупець має право за своїм вибором:

відмовитися від договору і вимагати повернення сплаченої за товар грошової суми;

вимагати заміни товару на аналогічний.

У разі виявлення істотних/прихованих недоліків товару після прийому товару, Покупець зобов’язаний повідомити Продавця про такі недоліки не пізніше наступного робочого дня з дня їх виявлення.

Доставка товару для усунення недоліків до найближчого складу Продавця протягом гарантійного строку або після закінчення гарантійного строку здійснюється відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

Розгляд претензій Покупця відбувається згідно з ст. ст. 7, 8 Закону України «Про захист прав споживачів» та Порядком ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 11.04.2002 року № 506.

Колір товару може відрізнятися від оригіналу залежно від специфіки передачі зображення монітора Покупця, а також в залежності від властивостей матеріалів, що використовуються виробником.

 

 

ПОРЯДОК ОБМІНУ ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ НАЛЕЖНОЇ ЯКОСТІ

6.1. Відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» Покупець має право обміняти непродовольчий товар належної якості на аналогічний у продавця, в якого він був придбаний, якщо товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

 

6.2. Покупець має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі.

 

Обмін товару належної якості проводиться, якщо:

якщо товар не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості;

товар не був зібраний та не був встановлений;

збережена повна комплектність проданого товару;

збережена фабрична упаковка, маркування, плівки, наклейки, пломби, ярлики;

товар не містить подряпин, сколів, потертості, повністю справний;

не порушено цілісність товару, так і комплектуючих до нього;

розрахунковий документ, виданий Покупцю разом з проданим товаром, або відтворений на дисплеї програмного реєстратора розрахункових операцій (дисплеї пристрою, на якому встановлений програмний реєстратор розрахункових операцій) QR-код, що дає змогу Покупцю здійснювати його зчитування та ідентифікацію з розрахунковим документом за структурою даних, що в ньому містяться, або надісланий електронний розрахунковий документ на наданий Покупцем абонентський номер чи адресу електронної пошти.

6.4. У разі, якщо товар не відповідає умовам визначеним у пункті 6.3. Договору Продавець має право відмовити в обміні товару.

 

6.5.  При обміні товару його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну.

 

6.6. Товар виготовлений під індивідуальне замовлення, у тому числі у певній тканині, у певних нестандартних розмірах, у певних кольорах тощо, не підлягає обміну та поверненню.

 

6.7. Вартість доставки та додаткових супутніх робіт/послуг на місці доставки, яка була сплачена Покупцем, не підлягає поверненню у разі здійснення Покупцем обміну товару та його повернення Продавцю.

 

6.8. Транспортні витрати на доставку товару під час його обміну покладаються на Покупця.

 

 

 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України.

 

У разі порушення строків здійснення платежів, передбачених пунктом 2.6 Договору, Покупець зобов’язується сплатити Продавцю пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен день прострочення платежу.

 

 Якщо протягом 1 (одного) робочого дня із дати акцепту Покупцем буде змінена фактура або колір тканини, змінена модель товару або будуть внесені інші зміни у товар, Покупець додатково сплачує фіксовану суму в розмірі 1000 (одна тисяча) гривень. Починаючи з 2-го робочого дня з дати акцепту цього Договору внесення змін до замовлення є неможливим.

7.5. У випадку дострокового припинення публічного договору за ініціативою Продавця, за умови дотримання Покупцем умов даного Договору, до моменту доставки товару Покупцю Продавець зобов’язується повернути Покупцю попередню оплату за товар.

 

7.6. Сума збитків (як матеріальних, так і немайнових), які можуть бути виплачені Продавцем Покупцю у зв’язку з невиконанням замовлення або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Покупця відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України, обмежена 1% від вартості придбаного товару.

 

7.7. Виплата пені або штрафу не звільняє Сторони від виконання зобов’язань за цим Договором.

 

У випадку обставин непереборної сили, Сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами. Перелік таких обставин, встановлюється статтею 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні».

Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна протягом п’яти календарних днів у письмовому вигляді за допомогою електронної пошти повідомити іншу Сторону про настання таких обставин.

Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу Сторону.

Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь – яких розбіжностей за цим Договором. Усі спори, які виникли у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов публічного договору, вирішуються шляхом проведення переговорів.

7.12. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, його вирішують у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного законодавства України.

 

СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 Договір набирає законної сили з моменту його акцептування Покупцем і діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

Договір може бути припинений:

За згодою сторін.

У разі скасування замовлення.

За рішенням суду.

У разі настання обставин непереборної сили, які роблять виконання зобов’язань неможливим (форс-мажор).

 

  1. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

9.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, у тому числі пов’язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

 

9.2. Недійсність окремих положень публічного договору не передбачає недійсність публічного договору в цілому, оскільки можна припустити, що цей публічний договір міг би бути укладений без включення до нього таких положень.

 

9.3. Інформація вважається доведеною до відома Покупця, якщо вона розміщена на сайті Продавця.

 

9.4. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

 

9.5. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою.

 

9.6. Усі додатки до Договору є невід’ємною його частиною та мають рівну з даним Договором юридичну силу.